เครดิต ฟรี 50 ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 777
รายงานข่าเครดิต ฟรี 50 ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์วจาทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุเครดิต ฟรี 50 ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์มคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดสุดท้าของปี 63 วันนี้ กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติแผนฟเครดิต ฟรี 50 ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด้วยการเดินหน้าเช่ารถเมล์ใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) และพลังงานไฟฟ้าจำนวน 2,000 คัน โดยเก็บค่าโดยสารเหมาจ่าย 30 บาทตลอดทั้งวันแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มาแล้ว ซึ่งหากไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.ในวันนี้จะเกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนของ ขสมก. เพราะไม่สามารถจัดหารถเมล์ใหม่ได้ตามแผนฯ ขณะที่กรมการขนส่งทางบกยังชะลอแผนปฎิรูปเส้นทางรถเมล์จำนวน 248 เส้นทางออกไป เพื่อรอให้แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ผ่านการพิจารณาของ ครม.ก่อน