ฟุตบอล 100

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 777
ศฟุตบอล 100ูนย์ควบคุฟุตบอล 100มสถานกาฟุตบอล 100รณ์โควิด-19 ของรัสเซียเปิดเผยว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จำนวนผูฟุตบอล 100้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 29,039 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศอยู่ที่ 2,460,770 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลกนอกจากนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น 457 ราย อยู่ที่ 43,141 ราย